Potpisan Sporazum o razumijevanju sa Univerzitetom iz Ohirda

Sporazum o razumijevanju između Univerziteta za informacione nauke i tehnologije „Sveti Apostol Pavle“ iz Ohrida i Univerziteta u Banjaluci, potpisan je 12. jula 2018. godine u prostorijama Rektorata UNIBL.

Sporazum su postpisali prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci i prof. dr Ninoslav Marina, rektor Univerziteta informatičkih nauka i tehnologije "Sv. Apostol Pavle" iz Ohrida.

Potpisnici su izskazali nadu da se će ovaj Sporazum povezati dva univerziteta i da je ovo prilika za saradnju na obostrano zadovoljstvo.

Prof. Gajanin je gosta sa Ohrida upoznao sa načinom funkcionisanja Univerziteta u Banjoj Luci, kao i dugogodišnjom tradicijom našeg Univerziteta.

Takođe, naveo je da je cilj i najmera da se aktivno radi na saradnji sa ovim madekonskim univerzitetom. Kako je naveo rektor Gajanin punu podršku u realizaciju Sporazuma daće rukovodstvo Univerziteta u Banjaluci, kao i dekani Prirodno – matematičkog, Eleketrotehničkog i Mašinskog fakulteta.

Rektor Marina je naveo da je Univerzitet informatičkih nauka i tehnologije "Sv. Apostol Pavle" iz Ohrida, nastao 2009. godine i da je riječ o visokoškolskoj ustanovi, na kojoj se kompletan nastavni proces odvija na engleskom jeziku.

Kako je naveo, na ovom Univerzitetu studuraju studenti iz cijelog svijeta (Afrika, Azija, Južna i Sjeverna Amerika).

Bilo je riječi i o konkretnoj saradnji koja će proisteći iz ovog Sporazuma, a odnosi se na razmjenu nastavnog osoblja i studenata, te zajedničkog apliciranje prema određenim projektima.

Dekani Prirodno – matematičkog, Eleketrotehničkog i Mašinskog fakulteta, prezentovali su način rada na ovim organizacionim jedinicima UNIBL, te ponudili odgovorajuće oblike saradnje. Dekani su istakli da postoji prostor za saradnju u domenu nastave i projekata sa Univerzitetom iz Ohirda.

Sastanku i potpisivanju Sporazuma prisustvovali su prof. dr Goran Latinović, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta, prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, prof. dr Strain Posavljak, prorektor za nastavu i studentska pitanja, mr Đorđe Markez, generalni sekretar Univerziteta u Banjaluci, prof. dr Goran Trbić, dekan Prirodno – matematičkog fakulteta i prof. dr Darko Knežević, dekan Mašinskog fakulteta.

Mojabanjaluka.info