Propast za tehničko, francuski, pedagogiju i fiziku

Na Odsjeku za tehničko vaspitanje i obrazovanje Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u prvom upisnom roku upisan je samo jedan student. Jedan student u prvom upisnom roku je upisan i na Odsjeku za francuski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Dva studenta su u prvom roku upisala fiziku, geografiju i geološko inženjerstvo. Jedan student više upisan je na odsjecima za ruski i srpski jezik i književnost, hemiju, agrarnu ekonomiju, filozogiju i ruralni razvoj i industrijsko inženjerstvo. 

Ništa bolje nije ni na odsjecima za geodeziju (osam), zaštitu na radu (pet), animalnu proizvodnju (sedam), prostorno planiranje (šest), rudarstvo (pet), hemijsko inženjerstvo (pet), tekstilno inženjerstvo (četiri), primijenjenu sociologiju (četiri), istoriju (pet), italijanski jezik i književnost (šest). 

„U prvom upisnom roku gotovo je u cjelosti popunjena kvota u okviru kategorije budžet na Ekonomskom fakultetu. Slična je situacija i na Medicinskom i na Pravnom fakultetu. Na Fakultetu bezbjednosnih nauka u prvom upisnom roku popunjena je kvota u okviru kategorije budžet“, kazali su za naš portal u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. 

Na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu primljena su u prvom roku samo dva studenta. Na Muzičkoj akademiji, na muzičko-pedagoško-teorijskom studijskom programu, upisano je pet studenata koliko je upisano i na Odsjeku za biologiju na Tehnološkom fakultetu. 

Na Studijskom programu sporta na Fakultetu fizičkog vaspitanja upisano je šest studenata, dok su četiri studenta upisana na odsjecima za industrijski menadžment (Fakultet za proizvodnju i menadžment) i filozofiju (Filozofski fakultet). Na odsjeku Filozofskog fakulteta za srpski jezik i književnost upisana su tri studenta koliko je upisano i na Odsjeku za pedagodiju. 

„Na Medicinskom fakultetu u Foči u prvom upisnom roku u cjelosti je popunjena kvota za upis u kategoriji budžet, dok je na Saobraćajnom fakultetu u Doboju na prvom upisanom  roku u okviru kategorije budžet upisano 49 studenata od predviđenih 60 studenata“, kazali su u Ministarstvu. 

 

G. Dakić