Oboren budžet u Parlamentu BiH

Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu nije danas dobio entitetsku većinu u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, te će ići na usaglašavanje Kolegijumu ovog doma.

Za Prijedlog budžeta glasala su 22 poslanika, 12 ih je bilo protiv i dva uzdržana.

Prijedlog bidžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu iznosi oko 1,8 milijardi KM, od čega se 996 miliona KM odnosi na finansiranje institucija BiH, a ostatak na finansiranje duga BiH.

Predstavnički dom usvojio je danas zaključak poslanika PDP-a Mire Pekić, kojim se od Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministra traži da mjesečno dostavlja izvještaj o utrošku sredstava u iznosu od 27.180.000 KM za sanaciju ekonomske štete.

Poslanici nisu podržali zaključak poslanika Naše stranke da sve ranije usvojene odluke o zapošljavanju u ovoj godini u institucijama BiH budu poništene.