Banjaluka traži kratkoročni kredit od 1,6 miliona KM

Grad Banjaluka namjerava da se zaduži za 1,6 miliona maraka kako bi finansirao deficit, zbog čega je zatražio ponude banaka za kratkoročni kredit.

Grad Banjaluka traži usluge obezbjeđenja kratkoročnog revolving kredita od 1,6 miliona KM, s rokom otplate od 12 mjeseci.

Grad je spreman da plati kamatnu stopu do 2,5 odsto godišnje, te naknadu za obradu zahtjeva ne višu od 0,05 odsto od iznosa kredita.

Kao obezbjeđenje za kredit, Banjaluka nudi mjenice i bjanko naloge za prenos.

Zaduženje bi Grad trebalo da košta do 41.500 KM.

Kredit se uzima za potrebe privremenog finansiranja deficita proizašlog iz gotovinskog toka.

Banke spremne da kreditiraju Grad Banjaluku ponude mogu da dostave do 5. juna ove godine.

- Nakon otvaranja ponuda, komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača će izvršiti rangiranje ponuda, prema kriterijumu najniže cijene. Nakon toga će sve prihvatljive ponude unijeti u sistem e-nabavke i zakazati e-aukciju, o čemu će ponuđači biti obaviješteni, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

CAPITAL: S. Šurlan

Tagovi: